Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro uchazeče se základním vzděláním, kteří chtějí získat další kvalifikaci. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na webových stránkách školy.
Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří:

  • splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium.

S uchazečem je veden ústní pohovor, při kterém se zjišťuje zájem o studium.

Zdravotní způsobilost

Dle platných učebních dokumentů MŠMT ČR pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., 224/2007 Sb., (v platném znění). o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

K přihlášce je nutné přidat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přihláška a další dokumenty nutné k odeslání

  • Přihláška se nachází zde. (Poslat obě strany)
  • Potvrzení od lékaře se nachází na druhé straně přihlášky.
Zavřít menu