Uplatnění absolventa v praxi

Vzdělávání ve formě zkráceného dálkového studia ovlivňuje koncepce celoživotního vzdělávání. Celoživotní učení je nedílnou součástí způsobu života člověka. Vzdělávání plní nejen funkci kvalifikační, kdy jde o vzdělávání určené k dodatečnému získání prvotní kvalifikace, ale i k případné změně kvalifikace již dříve získané.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních, zájmových, kde se pro výkon výchovně a vzdělávací činností vyžaduje pedagogická způsobilost.

Zavřít menu